Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi

Dergi: 1515       Kategori: İŞ DÜNYASI       Yayınlanma Tarihi: 02/12/2020      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi


Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.
Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi,
birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile
çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi
geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu
kaldırıldı.
Maden Kanunu'na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna
kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme
zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli
olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.
Doğalgaz üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı
yapılarak üretilen doğalgaz dağıtım şirketince öncelikle satın
alınacak.
Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ihracatı yapmak isteyen tüzel
kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim
faaliyetlerinde bulunmamaları kaydıyla LNG taşıma faaliyetinde
bulunabilecekler.
Jeotermal sahaların daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması
amacıyla sahaların taksit imkanıyla ihale edilmesi, Maden Kanunu'nda
olduğu gibi kamu kurumlarına bedeli karşılığı doğrudan veya gelir
paylaşımı esasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı
ortaklıklarına devredilmesi amaçlanıyor.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, jeotermal ve doğal mineralli
su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat
alarak yapacak. MTA'nın arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı
tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından Devlet İhale Kanunu'na
göre ihale edilecek veya bedeli karşılığında veya gelir paylaşımı
esası ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına
Bakan onayıyla devredilebilecek.
MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların
satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile
ödenebilecek.
Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki 'dağıtım şebekesi', 'tüketicilerin iç
tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak
üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisi' olarak
tanımlanacak.
Kanunla, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) görev ve
yükümlülüklerine yönelik değişiklik yapıldı. TEİAŞ ile imzalanmış ve
yürürlükte olan 136 bağlantı anlaşmasına ilişkin de düzenlemeye
gidildi.
Lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi
amaçlanıyor.
Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020'de
tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20
Aralık 2021'e kadar ertelendi.Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi
abb


Topkapı
solarex