Elektrik Üretim Artışını Yenilenebilir Enerji Karşılayacak

Elektrik Üretim Artışını Yenilenebilir Enerji Karşılayacak

Dergi: 1461       Kategori: İŞ DÜNYASI       Yayınlanma Tarihi: 14/11/2019      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


Elektrik Üretim Artışını Yenilenebilir Enerji Karşılayacak


Uluslarası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayınladığı 2019 Dünya Enerji Görünümü Raporu’na (WEO 2019) göre, önümüzdeki yirmi yılda elektrik talebi tüm diğer enerji kaynaklarından daha fazla artacak. İki kattan fazla artacak olan elektrik talebini karşılamada ise rüzgar ve güneş enerjisi başta rol oynayarak elektrik üretimindeki artışın neredeyse tümünü karşılayacak. Teknolojinin gelişmesi, fiyatların düşmesi ve deneyimin artmasıyla 2040 yılına kadar 1 trilyon dolar yatırım yapılması beklenen denizüstü (offshore) rüzgar santralleri ise en fazla paya sahip olacak. 

Rapora göre, geçen yıl 26,6 milyar megavatsaat olarak hesaplanan küresel elektrik üretimi 2040'ta geçen yıla göre yüzde 45,4 artışla 38,7 milyar megavatsaate ulaşacak. Küresel elektrik talebinin büyük kısmı 18 milyar megavatsaatle Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki ülkelerden kaynaklanacak, bu bölgeyi 5,6 milyar megavatsaatle Kuzey Amerika izleyecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından bu dönemde 26 milyar megavatsaat elektrik üretilecek. En fazla üretim, 15,5 milyar megavatsaatle rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinden sağlanacak. Bu santralleri 6,9 milyar megavatsaatle hidroelektrik santralleri takip edecek.

Rüzgar ve güneşteki bu artışın 2020’li yılların ortalarında yenilenebilir enerjinin küresel enerji bileşimi içindeki payının kömürün payını geçmesine neden olacağını belirten IEA, 2040 yılına kadar küresel elektrik üretiminin yarısından fazlasının düşük karbon kaynaklarından üretileceğini kaydediyor. Rüzgar ve güneş enerjisindeki gelişmelerin hızlı olmasına rağmen yenilenebilir enerjide en büyük pay yüzde 15 ile hidroelektrik santrallerinin ve yüzde 8 pay ile nükleer santrallerin olacak. Ayrıca elektriğin nihai tüketimdeki payı, 2040 yılına kadar bugünün lideri olan petrolü geçecek.

Ajansın mevcut politika senaryosuna göre, elektrik tüketimindeki artış özellikle Çin’deki endüstriyel motorların kullanılması, ev aletleri, soğutma ve elektrikli araçlardan gelecek. Sürdürülebilir İlerleme senaryosuna göre ise, yenilenebilir enerji ve hidrojen kullanımının yanında çoğunlukla elektrikli araçlardan gelecek. 

 Elektrik Üretim Artışını Yenilenebilir Enerji Karşılayacak


kordsa

Topkapı
ıccı

maden

road2tunnel

transcity
pfifner

Rail

waterloss

solarex