MİGEM Saflaştırılmış Alüminyum Metalini Elde Etmek için 40.000 Ton/Yıl Kapasiteli Tesis Kurulması için İhale Açtı

MİGEM Saflaştırılmış Alüminyum Metalini Elde Etmek için 40.000 Ton/Yıl Kapasiteli Tesis Kurulması için İhale Açtı

Dergi: 1410       Kategori: * YAPIM       Yayınlanma Tarihi: 09/11/2018       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


MİGEM Saflaştırılmış Alüminyum Metalini Elde Etmek için 40.000 Ton/Yıl Kapasiteli Tesis Kurulması için İhale Açtı


Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından gerçekleştirilecek olan, “Muğla İli dahilinde bulunan ER: 3371423, ER: 3372240, ER: 1112795 ve ER: 3180767 sayılı Boksit Sahaları Saflaştırılmış (% 99 ve üzeri) Alüminyum (Al) Metalini Elde Etmek için Asgari 40.000 ton / Yıl kapasiteli Tesis Kurulması” ihalesi ile ilgili ilan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 15 Ocak 2019 günü saat 13.30 olarak ilan edildi. İhale Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacak. Şartnameler, 600 TL karşılığında (Maden İşleri Genel Müdürlüğü Mevlana Bulvarı No. 76 Beştepe/Ankara Tel: 0312 212 80 00) temin edilebilir.

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

TESİS KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Muğla İli dahilinde bulunan ER:3371423, ER:3372240, ER:1112795 ve ER:3180767 sayılı Boksit sahaları Saflaştırılmış (% 99 ve üzeri) Alüminyum (Al) metalini elde etmek için asgari 40.000 ton/ yılkapasiteli tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. Bu sahalar, 15/01/2019 tarihinde Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre ihale edilmek üzere, 09/11/2018 tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile http://www.migem.gov.tr/adresinde ilan edilecektir. İlanda ihalesi yapılacak sahaların koordinat dökümleri, alanı, ihale tarihi ve ihale şartnamesi yer alacaktır.
1 - Sahaların ihalesi ile ilgili usul ve esaslar http://www.migem.gov.tr/ adresinde yayınlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir. 2 - Başvurular ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3 - İhalesi yapılacak sahalara başvurularda teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik nosu veya vergi nosu ile teklifmektubudur yazılacaktır. İhale teminatı konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik nosu veya vergi nosu ile ihale teminatıdır yazılacaktır.
4 - Teklif mektubunun ve ihale teminatının konduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konduğu zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
5 - İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.
6 - İhale kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
7 - Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhale ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve TaahhütTeminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e) İhale bedelini süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.
8 - Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.MİGEM Saflaştırılmış Alüminyum Metalini Elde Etmek için 40.000 Ton/Yıl Kapasiteli Tesis Kurulması için İhale Açtı
kotra

Topkapı


temsa


expomaritt

ıfat

ıccı

SOLAREX
pfifner

intertraffic

eurasiarail

sukayıpkaçak