TCDD 2. Bölge Makaslar için Yedek Malzeme Alacak

TCDD 2. Bölge Makaslar için Yedek Malzeme Alacak

Dergi: 1448       Kategori: * MAKİNE       Yayınlanma Tarihi: 09/08/2019       İhale Aşaması: İlan
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


TCDD 2. Bölge Makaslar için Yedek Malzeme Alacak


T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi 2. Bölge (Ankara) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan , “2. Bölge Mıntıkasında Bulunan Makaslara Yedek Malzeme Alımı İşi” ihalesi ile ilgili ilan 09 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yeniden yayımlandı.

Yatırımlar Dergisi'nin aldığı bilgiye göre; söz konusu ihalenin son teklif verme tarihi 03 Eylül 2019 günü saat 11.00 olarak ilan edildi.
Şartnameler, 500 TL karşılığında (TCDD 2. Bölge İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü - Anadolu Bulvarı Behiçbey/Ankara - Tel: 0312 211 14 49 - İlgili: Basri Meletli) temin edilebilir.

Önceki Haber: Yatırımlar 1444 (NA - R.G. No: 2019/385308

 

 

 

İhale İlanının Tam Metni

 

TCDD 2. BÖLGE MINTIKASINDA BULUNAN MAKASLARA
YEDEK MALZEME ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
İhale Kayıt No : 2019/385308
1 - İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu mal veya hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MINTIKASINDA
BULUNAN MAKASLARA YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ. (Teslim süresi 90 (doksan) gündür)
3 - Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup,
ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. İhaleye kısmi teklif
verilebilir.
4 - İhalenin Saati: 03/09/2019 Salı günü, saat 11:00
5 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA
6 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 03/09/2019 Salı günü, saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
7 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL
bedelle temin edilebilir.
8 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
9 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.TCDD 2. Bölge Makaslar için Yedek Malzeme Alacak
kotra


kordsa


nükleer

maden
pfifner

solarex