EIF Dünya Enerji Kongresi - Taner Ercömert  ''Kurak yıllarda HES’lere destek sağlanmalıdır"

EIF Dünya Enerji Kongresi - Taner Ercömert  ''Kurak yıllarda HES’lere destek sağlanmalıdır"

Dergi: 1559       Kategori: İş Dünyası       Yayınlanma Tarihi: 21/10/2021      
  Geri Git       Sayfayı Yazdır            


EIF Dünya Enerji Kongresi - Taner Ercömert  ''Kurak yıllarda HES’lere destek sağlanmalıdır"


Geçtiğimiz yıllarda Ankara’da yapılan EIF Enerji Kongresi bu yıl ilk kez Antalya’da gerçekleştirildi.

3 gün süren EIF 14. Dünya Enerji Kongresinin Hidroelektrik Enerji Oturumu 15 Ekim 2021’de HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Hidroelektrik Santrallar Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert’in başkanlığında  gerçekleşti.

Taner Ercömert  HES oturumdaki açılış konuşmasında EIF Enerji Kongresinin ülkemizdeki en önemli & en başarılı enerji etkinliklerinden olduğunu ifade etmiş ve son yıllarda ülkemizde uygulanan  ve  enerji ile elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak  payının artırılmasını esas alan milli enerji politikasını  desteklediğini, devletimizin bu kapsamda sektöre desteğe ve yatırım motivasyonu sağlamaya devam etmesini ve enerji sektöründe güvenilir, öngörülebilir ve sürdürebilir bir yatırım / işletme ortamı tesisini arzuladıklarını ifade etmiştir.    

Ercömert 2020’de 305.4 milyar kWh olan ülke elektrik üretiminin 2023’de 375 milyar kWh, 2028’de  450 milyar kWh, 2032’de ise 500 milyar kWh’e yükselmesinin öngörüldüğünü; yakın bir tarihte 99 GW’a ulaşılması beklenilen ülke elektrik üretim santralları kurulu gücününde yeni hedefin 100 G MW’ın geçilmesi olduğunu ifade etmiş  ve halen kurulu gücün yaklaşık % 53’ünün / 52.3 GW’lık kısmının yenilenebilir kaynaklı olduğunu, 31.5 GW mertebesindeki kurulu güçle halen ülkenin en büyük enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjide 2030’dan önce 35 GW’lık bir kapasiteye ulaşılmasının hedeflendiğini sözlerine eklemiştir.   

Ülkemiz enerji sektöründe 2023, 2030 ve 2050 milli enerji hedeflerine ulaşma yolunda özel sektör yatırımlarının devamlığının sağlanması ve sektörün sorunlarının çözüme kavuşturulması, kurak yıllarda ( gelirlerinde büyük azalma olan ) HES’lere mali destek sağlanması, HES’lerden alınan bazı harç ve bedellerin düşürülmesi, DSİ Baraj ve HES Projelerinin Ortak Tesis Bedeli geri ödemeleri görülen yüksek ÜFE oranlarının yarattığı olağanüstü eskalasyon nedeniyle artık yapılamayacak duruma geldiğinden ilgili ödeme formülasyonunda iyileştirme yapılması; HES’lerde tüm potansiyel devreye alınana kadar yerli aksam teşviğine devam edilmesi, pompajlı HES’lerin yapımlarına başlanılması ve  özel sektör HES yatırımlarına desteklerin ve teşviklerin devam etmesini gerektiğini vurgulamıştır.

Ülkemiz ana havza barajlarına gelen su miktarı uzun yıllar gelen su ortalamasına göre Nisan ayında % 52.3 daha az, Mayıs ayında % 66 daha az ; Haziran’da % 53.8daha az; yılın ilk 9.5 ayında ise % 46.4 oranında daha az olduğunu belirten Ercömert barajlara gelen sudaki büyük azalmanın hidroelektrik santralların üretimlerinde büyük oranda azalmalara sebep olduğunu vurgulamıştır. ‘’ Normal veya bol su gelirleri olan yılarda özellikle bahar aylarında HES üretimleri tavan yapar ve ülke HES üretiminde HES payı %  % 40 - % 45 mertebelerine de çıkardı. Bu yıl maalesef Mayısta HES payı % 25 bile olmadı. Bol yağışlı ve bol su gelirli olan 2019 yılında ilk 5 ayda ülke toplam elektrik üretiminde HES payı % 35.5 olmuştu. Bu yıl ise ilk 5 ayda ülke elektrik üretiminde HES payı ancak % 21.75 olmuştur. Yılın ilk yarılarında son 10 yılda HES payı ortalama % 27.2 olmuşken bu yıl ise % 21’de kaldı.’’ bilgisini paylaşan Ercömert ‘’ Bu durum kurak bir yıl olan 2021’de HES’lerin desteklenmesi hususunu gündeme getirmiştir, bazı santrallara sağlanan kapasite mekanizması desteğinin kurak yıllarda tüm HES’lere verilmesi hususu derneğimiz HESİAD’ca uygun ve adil bir talep olarak değerlendirilerek ülke genelinde veya havza bazında gelen su miktarının uzun yıllar ortalamasının % 20’den fazla azaldığı yıllarda bir formülasyonla bu desteğin tüm HES’lere verilmesi hususu Enerji Bakanlığının değerlendirmesine sunulmuştur.’’ demiştir.

Ülkemizde kişi başına elektrik tüketiminin 2020’de 3700 kWh mertebesinde iken bu konuda  Avrupa Birliği ortalamasının 7000; OECD ülkeleri ortalamasının 8000 ; G-7 ülkeleri ortalamasının 9000 kWh olduğunun altını çizen Ercömert , ülkemizin kişi başına elektrik tüketimi hedefinin 2027 yılı için 5000; 2030 için 6000 ; 2035 için ise 7000 kWh olduğunu belirtmiştir.

Taner Ercömert kurulu gücün 31 446 MW’ı HES (23 277 MW’ı barajlı HES olup 8 169 MW’ı nehir santralıdır.), 25 544 MW’ı  doğal gaz, lng ve nafta,

20 331 MW’ı kömür,  10 167 MW’ı  RES,  7 534 MW’ı  GES, 1 650 W’ı  JES, 1 496 MW’ ı biyokütle,  253 MW’ı  fuel-oil+motorin kaynaklı olduğunu, yenilenebilir kaynaklı santral toplam gücünün ise 52 293 MW olduğunu ifade etmiştir.    

Enerji sektörünün tecrübeli isimlerinden Taner Ercömert dünya genelinde IEA, IRENA ve IHA gibi önemli enerji STK’larınca düşük karbonlu elektrik üretiminin hem unutulmuş devi ve hemde bel kemiği olarak ve de Yenilenebilir Enerji Geleceğinin Anahtarı olarak kabul edilen Hidroelektrik Enerjinin ve güneş ve rüzgar başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da geliştirilmesinin ülke enerji arz güvenliğinin temini ve enerji ithalat rakamlarının azaltılması hususunda büyük öneme haiz olduğunu, yenilenebilirden elektrik üretiminin artmasının enerji ithalat tutarını düşürdüğünü, bunun milli ekonomi için büyük katkı olduğunu, geleceğin yenilenebilirde olacağını ifade etmiştir. Ercömert bu kapsamda, Türkiye’de 2019 ve 2020’de, 2 yılda gerçekleşen 262.7 milyar kWh’lik yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimiyle yaklaşık 12 milyar dolar tutarında enerji ithalatının önlendiğini de belirtmiştir.

 Taner Ercömert, 2021'de HES üretimindeki azalma elektrik üretiminde yenilenebilir payını düşürdüğünü, 2020'de ilk 9 ayda elektrik üretiminde kömür % 34.1 ; doğal gaz % 19.3 ; HES % 29.3 ; RES % 8.3 ; GES % 4.2 pay almak suretiyle yenilenebilir kaynak toplam payı % 46.5 olurken HES üretiminin % 31 mertebesinde düştüğü 2021'de ise ilk 9 aylık üretimde doğal gaz % 32.1 ; kömür % 30.9 ; HES % 18.3 ; RES % 9.1 ; GES % 4.4 pay sahibi olarak yenilenebilir kaynak toplam payının % 36.9 olduğunu belirtmiş ve ülkemizdeki yeni enerji yatırımlarının da yenilenebilir ağırlıklı  olması dileğiyle konuşmasını tamamlamıştır.

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856952479687458817

 EIF Dünya Enerji Kongresi - Taner Ercömert  ''Kurak yıllarda HES’lere destek sağlanmalıdır
abb


Topkapı
pfifner
komatek

EİF